Nishi Ginza Station
Nishi Ginza ekimae

Shōhei Imamura, Japon - Japan 1958, Sachiko Hidari, Kazuo Kitamura, Jitsuko Yoshimura ⁄ NB - ZW ⁄ 52' ⁄ ST - OND: EN

Nishi ginza eki mae 1 Imamura