Ju Dou : le sang du père
Ju Dou

Yimou Zhang, Feng-liang Yang, China, Japon - Japan 1990, Gong Li, Baotian Li, Wei Li ⁄ couleur - kleur ⁄ 94' ⁄ ST - OND: FR - NL

Ju dou 1 Zhang Yang Ju dou 2 Zhang Yang Ju dou 3 Zhang Yang Ju dou 4 Zhang Yang Ju dou 5 Zhang Yang Ju dou 6 Zhang Yang