Le Pornographe
The Pornographers
Erogotoshi-tachi yori: Jinruigaku nyûmon

Shōhei Imamura, Japon - Japan 1966, Shôichi Ozawa, Sumiko Sakamoto, Keiko Sagawa ⁄ NB - ZW ⁄ 128' ⁄ ST - OND: FR - NL

Erogotoshi tachi 1 Erogotoshi tachi 2 Erogotoshi tachi 3 Erogotoshi tachi 4 Erogotoshi tachi 5