We Have Long Been Silent

Von wegen ‘Schicksal’

Helga Reidemeister, Duitsland 1979, Irene Rakowitz ⁄ ZW ⁄ 117' ⁄ OND: EN

Helga Reidemeister ontmoette Irene Rakowitz toen ze als maatschappelijk werkster actief was in een nieuwbouwwijk in Noordwest-Berlijn. Rakowitz, politiek actief binnen de wijk en onlangs gescheiden, stemde ermee in om met Reidemeister samen te werken om de realiteit van gezinnen uit de arbeidersklasse te documenteren. Von wegen 'Schicksal' is een poging om de machtsstructuren tussen filmmaakster en gefilmde persoon aan te kaarten, waarbij Rakowitz niet alleen actief is in haar eigen leven , maar ook in het filmproces zelf.

Von wegen Schicksal 3 Von wegen Schicksal 2 Von wegen Schicksal 1