Over ons

Toegankelijkheidsverklaring

CINEMATEK, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: www.cinematek.be

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Er zijn geen alternatieve beschrijvingen voor afbeeldingen.
  • Velden van invulformulieren hebben niet altijd een label
  • Er is onvoldoende contrast bij sommige menu-keuzes

Voorgestelde alternatieven

Er is een knop aanwezig die elke achtergrond van de website van wit naar zwart omzet wat het contrast van de website enorm ten goede komt.


webmaster

Contactgegevens

vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :onze webmaster via email: helpdesk@cinematek.be met vermelding “Toegankelijkheid website”.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: helpdesk@cinematek.be met vermelding “Toegankelijkheid website”.

In geval van conflicten met betrekking tot de naleving van de richtlijn hebben wij een passende en doeltreffende procedure ingesteld om de naleving van de richtlijn te waarborgen overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn.
In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 3 september 2019 zorgen wij ervoor dat het mogelijk is om een gepaste en eenvoudige procedure te gebruiken om de naleving van de wet van 19 juli 2018 te waarborgen, met betrekking tot de vereisten die zijn opgenomen in de artikelen 4 en 5 en in artikel 7, lid 1 van de Europese richtlijn. Met name zorgen wij door middel van deze verordening voor een efficiënt beheer van de ontvangen kennisgevingen of aanvragen, zoals bepaald in artikel 7, lid 1, onder b), en voor de controle op de in artikel 5 bedoelde beoordeling.

In het geval van www.cinematek.be, in het geval van geen antwoord of een onbevredigend antwoord via feedback, kun je contact opnemen met de Federale Ombudsman:

Federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be
Website Federale Ombudsman

verbeteren toegankelijkheid

Verbeteringsplan

We zullen, zo snel mogelijk, volgende wijzigingen toevoegen aan onze website om de toegankelijkheid te verbeteren:


  • Toevoegen van een toegankelijkheidsverklaring
  • We zullen het contrast verhogen op sommige van onze website onderdelen
  • We zullen de toegankelijkheid van onze pdf's verbeteren
  • We zullen nadenken hoe we een alternatieve beschrijving voor onze afbeeldingen kunnen toevoegen
  • We zullen alle links betekenisvol maken.
  • We zullen de navigatie duidelijker maken met afgebakende elementen

Deze verklaring is op 13/03/2024 opgesteld. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 13/03/2024