Nationale en internationale onderzoeksprojectenLOPENDE PROJECTEN

CHANGE

CHANGE is een internationaal netwerkproject waarin erfgoedspecialisten en digitale ontwikkelaars kennis, tools en ervaringen delen die hen toelaten gedigitaliseerde collecties optimaal toegankelijk te maken voor diverse doelpublieken. Een initiatief van het Koninklijk Filmarchief met de steun van Belspo.

https://changenet.be/our-visio...


CINEMA RURAL

Het talrijke filmerfgoed over het landelijke leven wordt in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt in dit Belgische luik van een Europees initiatief. Een project van het Centrum Agrarische Geschiedenis KuLeuven, i.s.m. met Kadoc en Meemo).

https://cagnet.be/


B-MAGIC

De uiteenlopende verzameling toverlantaarnplaatjes van het Koninklijk Filmarchief vormt een van de vele collecties die in kaart gebracht worden in dit grootschalig project over de geschiedenis van de toverlantaarn in België. Coördinatie: Research Centre for Visual Poetics, UA.

https://www.uantwerpen.be/en/p...


Kunstenaars film en video in de jaren 1970

Het Koninklijk Filmarchief is partner in dit project dat onderzoekt hoe Belgische kunstenaars in de jaren 1970 met film en video omgingen. CINEMATEK bracht materiaaltechnische en historische kennis aan en hielp deze collecties veilig te stellen. Een project van ARGOS i.s.m. ondermeer M HKA, Université de Liège, VUB, KMSKB, en meemo.


CINARTS

CINARTS is een Europees educatief project dat leerkrachten en leerlingen via een website interessante sleutels aanreikt om de relaties tussen film en andere visuele kunstvormen te verkennen en zo een beter inzicht te krijgen in film als essentiële kunstvorm van de 20e en 21e eeuw.

https://cinarts.eu/GEREALISEERDE PROJECTEN

I-MEDIA_CITIES

I-Media-Cities is een Europees project dat inzet op onderzoek en innovatie. Audiovisuele archieven en onderzoekscentra uit 8 Europese ontwikkelden een online onderzoeksomgeving met innovatieve instrumenten voor (automatische) metadatering en analyse. Het project focuste op historische foto’s en beeldmateriaal van 9 Europese steden, maar het ontwikkelde platform kent ruimere toepassingsmogelijkheden. Het Koninklijk Filmarchief coördineerde het project.

https://www.imediacities.eu/ab...


EFG1914

European Film Gateway 1914 is een Europees project dat een overzicht geeft van ruim 3000 historische films die verband houden met de Eerste Wereldoorlog. Het Koninklijk Filmarchief digitaliseerde alle betreffende films uit haar collectie (ruim 200). Deze zijn ontsloten op trefwoorden en in lage resolutie vrij te raadplegen voor educatieve en culturele doeleinden via de projectwebsite

https://europeanfilmgateway.eu...


FLICK

Flick staat voor de Film Literacy InCubator Klub. Via internationale workshops en rondetafelgesprekken wil dit project de kennis over filmeducatie voortdurend voeden en aanscherpen. Het project, met steun van het Mediaprogramma Creative Europe, is een initiatief van enkel Europese filmarchieven en de Association des Cinémathèques Européennes. Het bouwt verder op het eerdere piloot-project ABCinema.

https://www.abcinemaproject.eu...