Over ons

Onze Visie

CINEMATEK,
het Koninklijk Belgisch Filmarchief.


De werking van CINEMATEK valt te onderscheiden in drie domeinen; een archiefwerking (collectie), een onderzoekende functie (onderzoek) en een publiekswerking (programma en educatie). Samen vormen deze drie domeinen het gehele veld waarop CINEMATEK, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, speelt.

Als wetenschappelijke instelling willen we onze collectie en knowhow via duurzame samenwerkingen delen met partners in het onderzoeksveld.

Als instelling van publiek nut willen we onze passie voor cinema delen via een brede educatieve en directe publiekswerking.

Cinema draagt in zich de rijke cultuur van ons menszijn: ze verbeeldt niet alleen het resultaat van een individuele artistieke expressie, maar schenkt ons ook een antropologisch inzicht op onze samenleving. De collectie van CINEMATEK, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, biedt ons een gedetailleerde blik op ons recent verleden; op wie we waren en dus wie we zijn.

Belangrijk is dat we daarbij geen enkele film of document uitsluiten voor vertoning, maar eveneens bepaalde films gepast omkaderen met oog voor het genderspectrum, racisme en de impact van film op representatie.

Vandaag is er meer dan ooit nood aan verschillende stemmen die kunnen bijdragen aan de culturele en maatschappelijke dialoog. Stemmen die kunnen komen uit de wetenschappen, uit de kunsten en uit een kennis van onze geschiedenis. Met een diverse programmatie en gerichte educatie wil CINEMATEK haar bijdrage leveren aan dit voortdurende maatschappelijk gesprek.