Harold Lloyd

Movie Crazy

Clyde Bruckman, USA 1932, Harold Lloyd ⁄ ZW ⁄ 92' ⁄ V: EN ⁄ OND: —

Harold Lloyds beste "talkie", waarin hij met sterretjes in de ogen filmparadijs Hollywood binnenwandelt. Ontkurkt daarna: sprankelende komedie, met Lloyds laatste superbe lachbubbels.

MOVIE CRAZY 14 Bruckman MOVIE CRAZY 12 Bruckman MOVIE CRAZY 10 Bruckman MOVIE CRAZY 11 Bruckman MOVIE CRAZY 1 Bruckman