Le Démon s’éveille la nuit
De boze waakt ’s nachts
Clash by Night

Fritz Lang, USA 1952, Barbara Stanwyck, Robert Ryan, Marilyn Monroe ⁄ ZW ⁄ 104' ⁄ OND: FR - NL

Een vrouw aan lagerwal (Stanwyck) huwt een man op wie ze niet verliefd is. Maar haar problemen worden hierdoor alleen maar groter. Lang transponeert Clifford Odets grootstedelijk melodrama rond jaloezie naar een kleine vissersgemeenschap.

Clash by night 1 Lang Clash by night 2 Lang Clash by night 3 Lang Clash by night 4 Lang Clash by night 5 Lang Clash by night 6 Lang Clash by night 7 Lang Clash by night 8 Lang