facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

Kalès en Brak behandelen dezelfde problematiek - hedendaagse migratie - op symmetrische wijze. De ene film doet het in de vorm van een documentaire (een samenwerking), de andere als hybride fictie. Hoe analyseer je in de cinema een realistische, dan wel een fictieve benadering van hetzelfde thema? Is het mogelijk om het poëtische en het politieke te combineren - en het ethische en het esthetische, het verhalende en het zintuiglijke? Dit zijn de vragen die behandeld worden tijdens twee gesprekken die op de films volgen. Na de vertoning van Kalès wordt Laurent Van Lancker vergezeld door medewerkers-vluchtelingen: het politieke aspect en de versnippering van gezichtspunten worden besproken. De discussie die volgt op Brak zal deze filmische strategieën dan weer in vraag stellen.

Three of a kind: Autant-Lara (regisseur), Aurenche en Bost (scenaristen) hebben een blijvende impact gehad op de Franse cinema. Daarenboven stond Autant-Lara ook in het middelpunt van de debatten, nadat hij afgemaakt werd door de nouvelle vague. La traversée de Paris maakt deel uit van de onverwoestbare van de Franse film. Olivier Lecomte laat ons er de geheimen van ontdekken.


Mr. Smith Goes to Washington demonstreert op volle kracht de vindingrijkheid van Frank Capra om het grote publiek te laten nadenken, via een heerlijke komedie, over het democratisch functioneren door diegene te beschuldigende die het van het rechte pad laten afwijken. Olivier Lecomte licht de charmes en recepten toe van dit jubelend stukje cinema.


Een verhaaltje over verwisselde identiteiten in een winkel in Boedapest wordt in de handen van Lubitsch een klassieke komedie en een ontroerende studie in menselijke zwak- en dwaasheden.