facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

ARTISTS IN FOCUS

CHANTAL AKERMAN

01.07 > 05.08


Muriel Andrin schrijft hoe de films van Chantal Akerman heftige ervaringen zijn en diep resoneren met haar gevoe - ligheden rond cinema, feminisme, lichamelijkheid en meer. Zeker in tijden waarbij iedereen zich in besloten sfeer verschanst. Anke Brouwers vergelijkt het mees - terwerk Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles met de Proust-adaptatie La Captive om te dui - den hoe de invloedrijke Belgische filmmaker is omschreven, als etnografisch, queer, experimenteel, minimalistisch, of autobiografisch, maar ze niet op te sluiten valt binnen één etiket. “Ze wilde nooit elitair zijn en ze maakte haar cinema voor iedereen.” De hierboven vermelde titels zijn beschikbaar via video on demand of op dvd.

Op 06.06 zou Chantal Akerman haar 70e verjaardag hebben gevierd.


De Fondation Chantal Akerman werd in 2017 gesticht om niet alleen de films te bewaren en te restaureren, maar ook Akermans archieven met foto’s, persknipsels, scenario’s, andere documen- ten en niet gerealiseerde projecten, te bescher- men en te ontsluiten. Het schenkt CINEMATEK een nieuw instrument ter bevordering van de studie van en de kennis rond haar oeuvre.


pas.php (21 Kb)