facebook instagram twitter

CINEMATEK@FLAGEY

KUBRICK IN OORLOG

12.07 > 31.08


De films van Stanley Kubrick nodigen vaak uit tot zelfreflectie over menselijk gedrag, en hoe we onszelf beschermen tegen de gevolgen van (foute) morele beslissingen. Tijdens die interne zoektocht bleek oorlog een vruchtbare bodem voor de filmmaker. Vooral als een acute manifestatie van het conflict tussen ons overlevingsinstinct en onze zelfvernietigende neigingen. Onder het mom van zogenaamde verantwoorde bevelen opvolgen, of nucleaire veiligheidsmaatregelen is de mens tot veel in staat. We benaderen het thema aan de hand van vier films waarvan er zich één afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog, één in Vietnam en twee tijdens denkbeeldige conflicten.

17.07 > 30.08 Dr. Strangelove or how I learned to stop worrying and love the bomb (St - Fr) van Stanley Kubrick, UK 1963

Koude Oorlogsparanoia neemt absurde vormen aan in deze in vitriool gedrenkte, trefzekere satire over machtsgeilheid en atoomdreiging. Peter Sellers had drie Oscars verdiend.

10.08 > 31.08 Full Metal Jacket van Stanley Kubrick, UK 1987 Recruten worden door een meedogenloze sergeant (R. Lee Ermy) gedrild tot moordmachines. Later trekt het kanonnenvoer ten strijde tijdens het Tet-offensief. De oorlog als achtergrond voor het emotionele drama van de overlevingsstrijd van het individu.