facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

DEKEUKELEIRE - OP HET RITME VAN DE MACHINES

02.04


Maakt deel uit van: In de voetsporen van Charles Dekeukeleire


Dekeukeleire - Op het ritme van de machines Mathilde Lejeune

Eerst wordt Charles Dekeukeleire voorgesteld en gaan we dieper in op zijn belang voor de geschiedenis van de Belgische film. Vervolgens focust de conferentie op de diversiteit van Dekeukeleires werk en wordt uiteengezet hoe zijn theorieën over film een ideologische en ambivalente impact hebben op bijna al zijn films. Die theorieën worden in detail uitgelegd aan de hand van fragmenten en keren ook terug in de tentoonstelling. Het gaat met name om de relatie tussen documentaire en fictie en tussen subjectiviteit en objectiviteit; over de sociale, economische en educatieve rol van film (in het algemeen); de herconfiguratie van ruimtelijke en temporele gegevens via het ritme van de montage en de schaal van het beeld; en de cognitieve en structurele relatie van film tot het denken (en het geheugen). Al deze elementen ontmoeten elkaar rond wat Dekeukeleire de ‘machinebeschaving’ noemt, wat voor hem een nieuw paradigma is dat parallel is ontstaan met de industriële revolutie.

2019-04-02 19:00 2019-04-02 19:00 Europe/Brussels DEKEUKELEIRE - OP HET RITME VAN DE MACHINES

Eerst wordt Charles Dekeukeleire voorgesteld en gaan we dieper in op zijn belang voor de geschiedenis van de Belgische film. Vervolgens focust de conferentie op de diversiteit van Dekeukeleires werk en wordt uiteengezet hoe zijn theorieën over film een ideologische en ambivalente impact hebben op bijna al zijn films. Die theorieën worden in detail uitgelegd aan de hand van fragmenten en keren ook terug in de tentoonstelling. Het gaat met name om de relatie tussen documentaire en fictie en tussen subjectiviteit en objectiviteit; over de sociale, economische en educatieve rol van film (in het algemeen); de herconfiguratie van ruimtelijke en temporele gegevens via het ritme van de montage en de schaal van het beeld; en de cognitieve en structurele relatie van film tot het denken (en het geheugen). Al deze elementen ontmoeten elkaar rond wat Dekeukeleire de ‘machinebeschaving’ noemt, wat voor hem een nieuw paradigma is dat parallel is ontstaan met de industriële revolutie.

CINEMATEK - Ledouxzaal