Une journée particulière
Una giornata particolare

kleur - couleur ⁄ 105' ⁄ ST - OND: FR - NL

Ettore Scola, Italië - Italie, Canada 1977, Sophia Loren, Marcello Mastroianni

Twee eenzamen – een huisvrouw met zes kinderen en een homoseksueel – worden op een dag in 1938, terwijl het volk van Rome Hitler en Mussolini toejuicht, tot elkaar aangetrokken. Een van de schrijnendste films over onderdrukking ooit gemaakt, met glansrollen van Loren en Mastroianni.

Una giornata particolare2 Una giornata particolare4 Una giornata particolare jpg Una giornata particolare Una giornata particolare3 jpg Giornata particolare una 6 Scola Giornata particolare una 7 Scola Giornata particolare una 1 Scola Giornata Particolare una 9 Scola