Trains & Tracks /

Tokyo Story / Voyage à Tokyo / Tokyo monogatari

ZW ⁄ 134' ⁄ OND: FR - NL

Yasujiro Ozu, Japan - Japon, 1953, Chishu Ryu, Haruko Sugimura, Chieko Higashiyama

NL Emotioneel overweldigende studie van ouderdom en emotioneel gemis in een Japanse middenklassefamilie verspreid in Tokio: Ozu's stijl boort diep in gevoelsrealiteiten en kent geen westerse gelijke.

In samenwerking met Europalia. / En collaboration avec Europalia.

Df594161a7b9fd73d23690248859367a1a74ac24 Image w1280 33 Tokyo 01