Trains & Tracks / Het Zilveren Scherm / Films de Jadis /

Streng bewaakte treinen / Trains strictement surveillés / Ostre sledované vlaky

ZW ⁄ 92' ⁄ OND: FR - NL

Jirí Menzel, Tsjechoslovakije - Tchécoslovaquie, 1966, Václáv Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodský

NL Puntgaaf impressionisme met splijtende universele straalkracht uit de Tsjechische Nouvelle Vague: in zijn debuut observeert Menzel een leerling-treinwachter in zijn universum van frustratie, erotiek en avontuur ten tijde van de Duitse bezetting.

In samenwerking met Europalia. / En collaboration avec Europalia.

Zuege 02 Download 16 Download 17 162434526 63f903