Trains & Tracks /

Dust in the Wind / Poussière dans le vent / Liàn liàn fengchén

kleur ⁄ 105' ⁄ OND: FR

Hou Hsiao-hsien, Taiwan - Taïwan, 1987, Wang Ching-wen, Hsin Shu-fen, Li Tian-lu

NL De laatste in een reeks van Hou-films over opgroeien in het jonge Taiwan. Een plattelandsjongen trekt naar Taipei, een tijd later gevolgd door zijn geliefde. Het huwelijk is voor na diens dienstplicht en ondertussen proberen de twee hun leven op te bouwen. Hou slaat met stilistisch meesterschap een brug tussen Ozu en Antonioni. Gerestaureerde versie (DCP).

In samenwerking met Europalia. / En collaboration avec Europalia.

Image w1280 34 MV5 BODY0 NTI3 Mz Mt M Dk1 ZS00 M Thi LWI4 Nz At OTQ5 Nm Qw Z Tg2 Zm Qz Xk Ey Xk Fqc Gde QX Vy Njk0 MDA5 OTY V1 184015 tt0091406 MV5 B Njg1 MG Nl Nz Yt ZT Ew MC00 ZW Ri L Thk NW It Mz I5 YT Jk NW Fj Y Tlk Xk Ey Xk Fqc Gde QX Vy NTE2 O Tc5 Nz I V1