Trains & Tracks / Classics /

Brève rencontre / Brief Encounter

ZW ⁄ 86' ⁄ OND: FR - NL

David Lean, UK, 1945, Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway

NL Rachmaninov en onmogelijke liefde in het Engeland van de jaren 1940, wat kan nog meer ontroeren? Lean regisseert met meeslepende kracht, en het duo Johnson-Howard grift dit smachtende liefdesverhaal voorgoed in het filmgeheugen.

In samenwerking met Europalia. / En collaboration avec Europalia.

Image w1280 19 Brief Encounter 6 1600x900 c default Download 5