Heists and Robberies

De l'or en barres
The Lavender Hill Mob

Charles Crichton, United Kingdom 1951, Alec Guinness, Stanley Holloway, Sidney James

black and white ⁄ 81' ⁄ TIT: EN ⁄ ST-OND: FR-NL

In deze comedy classic uit de befaamde Britse Ealing Studios, steelt Alec Guinness de show als de timide bankbediende die de perfecte roof op een goudtransport beraamt. Om zijn plan tot een goed einde te brengen, spant hij samen met een berooide kunstenaar.

Lavender hill mob the 4 Crichton Lavender hill mob the 3 Crichton Lavender hill mob the 5 Crichton Lavender hill mob the 6 Crichton