Anthologie du cinéma muet ⁄ Anthologie van de stille film

The Cradle of Courage

Lambert Hillyer, United States of America 1920, William S. Hart, Ann Little

black and white ⁄ 70' ⁄ TIT: EN ⁄ ST-OND: – ⁄ PIANO

Een voormalige misdadiger die aan het front van de Eerste Wereldoorlog gediend heeft, wordt bij zijn terugkeer een politieman. Het probleem is dat hij achter de boeven aan moet waarmee hij nog in dezelfde bende gezeten heeft.

Cradle of courage the 1 Hart Cradle of courage the 2 Hart Cradle of courage the 3 Hart