Heists and Robberies

Prends l'oseille et tire-toi
Take the Money and Run

Woody Allen, United States of America 1969, Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillaire

color ⁄ 84' ⁄ TIT: EN ⁄ ST-OND: FR-NL

Absurde pseudodocumentaire met Woody Allen als een neurotische bankrover. Hij voert voor het eerst het typetje op van de geboren mislukkeling die gebukt gaat onder complexen en frustraties. Tevens zijn eerste no budget-poging om zijn stand-upcomedy visueel vorm te geven.

Take the money and run 3 Allen Take the money and run 2 Allen TAKE THE MONEY AND RUN 62 Allen Take the money and run 4 Allen Take the money and run 5 Allen TAKE THE MONEY AND RUN 70 Allen