Verboden beelden ⁄ Images interdites

Stage Fright

Alfred Hitchcock, GB 1950, Marlene Dietrich, Jane Wyman, Michael Wilding

ZW ⁄ 105' ⁄ ST-OND: OND: FR - NL

Misleiding, humor en cynisme tegen de achtergrond van het variététheater. Film met een klassiek Hitchcockiaans schuldthema en een ravissante Dietrich, wier kostuums door Dior ontworpen zijn. Distributeur Warner Bros. bracht zelf elf korte "voorafgaande coupures" aan, zoals een bebloed kleed in het begin van de film.

IN samenwerking met / En collaboration avec prof. Daniël Biltereyst

Stage fright Stage fright 6 Stage Fright Still 2