Soirée dédiée aux archives LGBTQIA+ à travers le cinéma, mais pas que.

ST - OND: —

Nicole Fernández Ferrer, Bart Hellinck, LoupKass, Nour Outojane, Tommy De Ganck, Jonatan de Lemos Agra, Iris Lafon & Clémentine Delisse,

Avond gewijd aan lhbtqia+-archieven en film, maar niet alleen daaraan. Rondetafelgesprek met specialisten, onderzoek.st.ers, regisseu.r.se.s en kunsten.a.ar.e.s.sen over hun relatie tot archieven en over hun eigen praktijken en initiatieven inzake het verzamelen, bewaren en/of activeren van archieven.

www.pinkscreens.org

Met: Nicole Fernández Ferrer, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir Bart Hellinck, archivaris bij het Fonds Suzan Daniel (LGBT archief en documentatiecentrum) Loup Kass en Nour Outojane, verzamelaarsters van het project en de tentoonstelling His/Her/Their stories, ruimte voor het delen van levende en participatieve archieven van trans*inter*non-binaire*gender-non-conforme emoties, ervaringen en verbeeldingen Iris Lafon, onderzoekster in de kunstgeschiedenis en-archeologie, gespecialiseerd in queer praktijken in de nieuwe media Tommy De Ganck, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van de geneeskunde en het geslacht, archivaris bij het Rijksarchief Jonatan de Lemos Agra, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van queer filmfestivals in Brussel en programmator bij Pink Screens Festival Gemodereerd door Clementine Delisse, Pink Screens Festival.

SOUKAZ La Marche gaie 5