La Nef des fous
Ship of Fools

ZW - NB ⁄ 149' ⁄ ST - OND: FR - NL

Stanley Kramer, USA 1965, Vivien Leigh, Simone Signoret, Jose Ferrer, Lee Marvin

Een Duitse pakketboot vaart in 1933 van Vera Cruz naar Bremershaven met een ware microkosmos van nationaliteiten in verschillende levensfasen aan boord. Een schare excellente acteurs herschept de beklemmende sfeer van de jaren 1930.

Ship of fools 1 Kramer Ship of fools 2 Kramer Ship of fools 3 Kramer Ship of fools 4 Kramer Ship of fools 5 Kramer