David Wark Griffith

Pour l’indépendance
America

ZW - NB ⁄ 144' ⁄ TIT: EN ⁄ ST - OND: — ⁄ PIANO

David Wark Griffith, USA 1924, Carol Dempster, Neil Hamilton, Lionel Barrymore

Meer dan eender welke andere cineast profileerde Griffith zich als (gecontesteerde) vormgever van het collectief geheugen van de natie in zijn heroïsche evocaties van historische gegevens. Hier geeft hij de wortels van de republiek gestalte in een reconstructie van de Amerikaanse revolutie van 1776.

America 1924 lobbycard America David Wark Griffith 1924