Danièle Huillet & Jean-Marie Straub

Non réconciliés ou Seule la violence aide où la violence règne
Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht

ZW ⁄ 51' ⁄ OND: FR

Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, West-Duitsland 1965, Hennig Harmmssen, Ulrich Hopmann, Martha Staendner

Gebaseerd op een roman van H. Böll. Drie generaties van een burgerlijke familie doorheen “vijftig jaar Duitse geschiedenis, van 1910 tot het zogenaamde economische wonder van de naoorlogse periode” in “een bespiegeling over de continuïteit van het nazisme, wat eraan voorafging en erop volgde”. Tijdperken worden vervlochten: “in plaats van me zoals Böll [...] toe te leggen op een puzzel, waagde ik me aan een lacunaire film (“Lacunair corpus: corpus bestaand uit geconglomereerde kristallen waartussen zich intervallen bevinden” Littré)”.

Nicht versohnt 10 Straub Huillet Nicht versohnt 11 Straub Huillet NICHT VERSOHNT 1 Straub Huillet NICHT VERSOHNT 2 Straub Huillet NICHT VERSOHNT 3 Straub Huillet NICHT VERSOHNT 4 Straub Huillet NICHT VERSOHNT 5 Straub Huillet NICHT VERSOHNT 6 Straub Huillet