Anthologie du cinéma muet / Anthologie van de stille film

Morane le marin
Moran of the Lady Letty

tinted ⁄ 88' ⁄ TIT: EN ⁄ OND: — ⁄ PIANO

George Melford, USA 1922, Dorothy Dalton, Rudolph Valentino

Een dandyeske zeeman (Valentino) valt voor de dochter van een onbeschofte kapitein. Naar Frank Norris, de schrijver van 'McTeague', het werk dat ten grondslag lag aan Von Stroheims "Greed".

Moran of the lady letty 1 Melford Moran of the lady letty 2 Melford