Chantal Akerman, une cinéaste joyeuse ⁄ een vrolijke filmmaakster

4 films Super 8

black and white ⁄ 8' ⁄ TIT: — ⁄ ST-OND: —

Chantal Akerman, Belgium 1967

Family Business: Chantal Akerman Speaks About Film

color ⁄ 18' ⁄ ST-OND: —

Akerman Chantal, United Kingdom 1984, Chantal Akerman, Aurore Clement, Colleen Camp

Lettre d’une cinéaste

color ⁄ 8' ⁄ ST-OND: —

Chantal Akerman, France 1984, Chantal Akerman, Aurore Clement

J'ai faim, j'ai froid

black and white ⁄ 12' ⁄ ST-OND: —

Chantal Akerman, France 1984, Maria De Medeiros, Pascale Salkin

La Paresse

⁄ 14' ⁄ ST-OND: EN

Chantal Akerman, United States of America, Belgium, West Germany 1986, Chantal Akerman

Le Déménagement

color ⁄ 39' ⁄ ST-OND: —

Chantal Akerman, France 1992, Sami Frey

CINEMATEK vond onlangs de eerste kortfilms terug die Chantal Akerman in de zomer van 1967 in Super 8 draaide voor haar toelatingsexamen voor filmschool INSAS. We presenteren ze voor het eerst aan het publiek. Daarna volgen een reeks kortfilms uit de jaren 1980, diverse producties (met name voor televisie) waarin Akerman vaak zichzelf opvoert. In Lettre d’une cinéaste, een opdracht van 'Cinéma, Cinemas', een programma van het toenmalige Antenne 2, vertelt ze ons op clowneske toon over haar wedervaren. In de burleske kortfilm Family Business, gemaakt voor Channel 4, volgen we Akerman in Hollywood. J’ai faim, j’ai froid is dan weer goed voor 12 sublieme en grappige minuten, en we vinden de cineaste ook terug in de humoristische kortfilm La Paresse, geproduceerd door ZDF. Ten slotte vertolkt Sami Frey in Le Déménagement een personage dat, net als de cineaste zelf, tegelijk grappig én verdrietig is.

Akerman 1 Akerman 2 FAMILY BUSINESS still011 Letterfroma Filmmaker thumb Jai faim jai froid 1 Akerman Jai faim jai froid 2 Akerman Jai faim jai froid 3 Akerman Paresse Sins thumb 1 Déménagement le 3 set photo Emile de la Hosseraye Akerman Déménagement le 6 set photo Emile de la Hosseraye Akerman Déménagement le 7 set photo Emile de la Hosseraye Akerman Déménagement le 9 set photo Emile de la Hosseraye Akerman Déménagement le 10 set photo Emile de la Hosseraye Akerman Déménagement le 23 set photo Emile de la Hosseraye Akerman