Danièle Huillet & Jean-Marie Straub

Machorka-Muff + L'Aquarium et la Nation

Machorka-Muff

ZW ⁄ 18' ⁄ ST-OND: FR

Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, west germany 1963, Heiner Braun, Gino Cardella, Johannes Eckardt

L'Aquarium et la Nation

kleur ⁄ 31' ⁄ ST-OND: EN

Jean-Marie Straub, france 2015, Aimé Agnel, Christiane Veschambre

De eerste film van JMS en DH, gebaseerd op een kortverhaal van Heinrich Böll, is een satirisch portret van een hoge officier of “het verhaal van een verkrachting (de verkrachting van een land waar opnieuw een leger wordt ingevoerd […])”. Een halve eeuw later worden onder andere een tekst van André Malraux en fragmenten uit een film van Renoir en uit een compositie van Haydn gebruikt om, in het bijzonder, de wurggreep van de natie te denaturaliseren.

In aanwezigheid van Barbara Ulrich-Straub (filosofe) en Christophe Clavert (cineast).

Machoka Muff 1 Large Machorka Muff 3b Large Aquarium Nation 1 Large Aquarium Nation 4 Large