Anthologie du cinéma muet ⁄ Anthologie van de stille film

Glenister of the Mounted

Harry Garson, United States of America 1926, Maurice "Lefty" Flynn, Bess Flowers, Lee Shumway

tinted ⁄ 64' ⁄ TIT: NL-FR ⁄ ST-OND: – ⁄ PIANO

Een sergeant van de Canadian Royal Mounted Police wordt het leven gered door een koppel dat, wrange speling van het lot, hij later zal moeten opsporen voor moord. Dat plaatst hem voor een moreel dilemma.

Glenister of the mounted 3 Garson Glenister of the mounted 1 Garson Glenister of the mounted 4 Garson Glenister of the mounted 2 Garson