Les Garçons de Fengkuei
The Boys from Fengkuei
Feng gui lai de ren

kleur - couleur ⁄ 101' ⁄ ST - OND: FR - NL

Hou Hsiao Hsien, Taiwan - Taïwan 1983, Chun-Fang Chang, Shih Chang, Grace Chen

Hou Hsiao-hsien brak internationaal door met deze picareske kijk op jonge leeglopers op avontuur in de grootstad. Een studie over moreel verval, desintegratie en ontworteling ten gevolge van de westerse verworvenheden.

Fengkuei lai te jen 1 Hou Fengkuei lai te jen 2 Hou Fengkuei lai te jen 3 Hou Fengkuei lai te jen 5 Hou Fengkuei lai te jen 7 Hou