Offscreen Film Festival 2021 Eco-horror & Climate fiction /

Isolation

kleur ⁄ 95' ⁄ OND: FR - NL

Billy O'Brien, UK / Ierland - Irlande / USA, 2005, John Lynch, Sean Harris, Ruth Negga

NL Op een afgelegen Ierse boerderij loopt een genetisch experiment om de vruchtbaarheid van runderen op te drijven in het honderd en een klein groepje mensen moet het hoofd bieden aan gemuteerde verschrikkingen. Claustrofobische horror gedrenkt in bloed, modder en mest.

ISOLAT ISOLATI ISOLATION