Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival

kleur - couleur ⁄ 81' ⁄ ST - OND: FR - NL

Fabrizio Terranova, België - Belgique, Frankrijk - France, Estonia 2016,

Donna Haraway is een invloedrijk kenniswetenschapster, feministe en sciencefictionliefhebster, die met haar werk een brug slaat tussen wetenschap en fictie. De Brusselse filmmaker Fabrizio Terranova zocht Haraway thuis in Zuid-Californië op, woonde enkele weken bijna letterlijk bij haar in en maakte een eigenzinnig filmportret van een hoogst origineel denkster.

Voorafgegaan door een Franstalige inleiding door FAME Festival. In samenwerking met SCC. Nagesprek in het Frans met de regisseur, Fabrizio Terranova, en Fleur Courtois, doctor in de filosofie en de Franse vertaalster van Deborah Bird Rose en Donna Haraway.

Terranova 1 Donna haraway photo1 Donna Haraway2 Capture decran 2017 02 23 a 23 36 26