Anthologie du cinéma muet ⁄ Anthologie van de stille film

Die Strasse
La Rue
The Street

Karl Grune, Germany 1923, Anton Edthofer, Aud Egede-Nissen, Leonhard Haskel

black and white ⁄ 98' ⁄ TIT: — ⁄ ST-OND: — ⁄ PIANO

Eerste van de zgn. Straatfilms, waarin de Duitse kleinburger zich even laat verleiden tot de verlokkingen van de stedelijke jungle.

Strasse die 1 Grune