Jeunes fans de ciné ⁄ Jonge Filmfans
Filem'on 2022

Bian Lian
Le roi des masques
The King of Masks (version française)

Wu Tianming, Hong Kong, People's Republic of China 1995, Xu Zhu, Renying Zhou, Zhigang Zhao

color ⁄ 101'

Vanaf 10 jaar

Bian lian 3 Wu Bian lian 6 Wu Bian lian 5 Wu Bian lian 4 Wu Bian lian 1 Wu Bian lian 2 Wu