Anthologie van de stille film / Anthologie du film muet /

Metropolis

ZW ⁄ 123' (24 fps) ⁄ TIT: DE - muziek - musique ⁄ OND: FR - NL ⁄ PIANO

Fritz Lang, Duitsland - Allemagne, 1927, Alfred Abel, Brigitte Helm, Rudolf Klein-Rogge

NL Fritz Langs dystopisch toekomstbeeld toont een maatschappij die verticaal gestructureerd is, met werkers in de ondergrond, bestuurd door een opperkaste in torencomplexen. De speciale effecten benadrukken de verschillende op elkaar gestapelde stadslagen en het horizontale verkeer. Het drama toont veeleer het scheuren van de scheiding tussen hoog en laag.

METROP Metropolis Metropolis3 2bpentagram