Anthologie van de stille film / Anthologie du film muet /

The Bottle Imp + The Land beyond the Sunset

ZW ⁄ 15' (16 fps) ⁄ TIT: EN ⁄ OND: FR - NL ⁄ PIANO

Harold Shaw, USA, 1912, Martin Fuller, Mrs. William Bechtel, Walter Edwin

Een fles waarin een imp leeft is een geluksbrenger: elke wens van de eigenaar van de fles wordt vervuld. Maar wie bij zijn dood de fles nog in zijn bezit heeft zal voor eeuwig verdoemd rondzwerven in de hel. De arme Hawaiaanse visser Lopaka ondervindt de pro’s en contra’s aan den lijve. Naar een verhaal van Stevenson.

Bottle imp the 1 Neilan Bottle imp the 2 Neilan