Afterimage: For a New Cinema

Afterimage No. 6 1976
Perspectives on English Independent Film

Asleep

ZW ⁄ 2'

Stephen Dwoskin, united kingdom 1965

Penthesilea: Queen of the Amazons

kleur ⁄ 99'

Laura Mulvey, Peter Wollen, united states of america 1974, Michael Thomas, Jan Creighton, Jim Goode

Mulvey en Wollens eerste stap in het maken van hun eigen soort Counter Cinema en een inspiratiebron voor hun geschriften over avant-garde cinema. Geïnspireerd door Heinrich von Kleist, en door Godard en Rainer, is Penthesilea een film in vijf gelijke hoofdstukken. Elke ononderbroken sequentie verhoudt zich tot verschillende media: een mimeversie van Kleists toneelstuk, een gesproken tekst, het thema van Amazones verbeeld in verschillende kunstvormen, stille film en feminisme, en ten slotte tv en video.

Gerestaureerde versie (DCP)

Film series and exhibition curated by Mark Webber and Simon Field.

Asleep 1 Dwoskin CINEMATEK Mulvey Penthesilea Penthesilea 1 Penthesilea 2