David Wark Griffith

A Corner in WheatThe UsurerThe Fugitive

A Corner in Wheat / Le Spéculateur en grains

black and white ⁄ 15' ⁄ TIT: EN ⁄ PIANO

David Wark Griffith, United States of America 1909, Frank Powell, Grace Henderson, James Kirkwood

The Usurer

black and white ⁄ 15' ⁄ TIT: EN ⁄ PIANO

David Wark Griffith, United States of America 1910, George Nichols, Grace Henderson, Alfred Paget

The Fugitive

black and white ⁄ 17' ⁄ TIT: EN ⁄ PIANO

David Wark Griffith, United States of America 1910

In A Corner in Wheat wil een hebzuchtige herenboer voor zijn eigen profijt de graanprijs manipuleren. De rampzalige gevolgen voor de landarbeiders staan in schril contrast met de rijkdom van een eenling. Griffith was dol op een parallelmontage van de zorgeloosheid van de rijken en de armoede van het proletariaat, zoals ook uit The Usurer blijkt. The Fugitive brengt het verhaal van twee vijandige soldaten uit de Amerikaanse Burgeroorlog en de curieuze situatie waar een van hen in terechtkomt.

Corner in wheat a 1 Griffith Corner in wheat a 2 Griffith Corner in wheat a 3 Griffith CORNER IN WHEAT A 4 Griffith CORNER IN WHEAT A 5 Griffith Usurer the 1 Griffith The Usurer David Wark Griffith 1910