Filmemigration aus Nazideutschland

Jeux dangereux
To Be or Not to Be

Ernst Lubitsch, United States of America 1942, Jack Benny, Carole Lombard, Robert Stack

black and white ⁄ 96' ⁄ ST-OND: FR-NL

Een Poolse derderangsacteur voert met zijn gezelschap een Gestapo-nummertje op en zet nazi's voor schut. Lubitsch bouwt een meesterlijke komedie op de paradoxen van realiteit en illusie.

To be or not to be 1 Lubitsch To be or not to be 2 Lubitsch To be or not to be 12 Lubitsch