L'art difficile de filmer la danse

Het merendeel van de films in dit programma werd gemaakt in de jaren 1970, toen openlijke kritiek op het regime onmogelijk was. De dansfilm, regelmatig meer op consensus gericht, neemt in die periode een hoge vlucht en wordt op televisie vaak geprogrammeerd voor het grote publiek. Tezelfdertijd gebruiken de makers van experimentele film dans om adembenemend inventieve kortfilms te creëren waarin cijfers alomtegenwoordig zijn. Zo gebruiken bijvoorbeeld Krzysztof Kieślowski (Seven Women of Different Ages) en Zbigniew Rybczyński (Take Five) de serie en het telwoord als manieren om films te structureren en een zowel rigoureuze als speelse coherentie te geven. Daarnaast krijgen de meersterlijke kunstenaars Pola Negri en Tadeusz Kantor een ereplaats in dit programma. Negri als unieke Poolse ster van de stille film (die aan het begin van haar carrière danseres was!), Kantor als theaterman van wie de stukken met een specifieke benadering van het lichaam en het woord overal ter wereld zijn opgevoerd.
image
Vrijdag 01.10 17:00 Le Doux|upper Cart

L'art difficile de filmer la danse

The Polish Dancer / Bestia
  • Aleksander Hertz , Polen - Pologne , 1917
  • Pola Negri, Lya Mara, Witold Kuncewicz
  • ZW ⁄ 44' ⁄ TIT: EN ⁄ OND:

NL In deze melodramatische stille film zet Pola Negri uiterst genuanceerd een jonge danseres neer die, ondanks zichzelf, een sentimentele intrige in gang zet die haar fataal wordt. Negri deelt het scherm en de bühne met Lya Mara, een andere Poolse actrice uit de cinema van die periode wier vrije en vreugdevolle dans ons vandaag nog steeds aanspreekt. The Polish Dancer was de laatste film die Pola Negri in Polen draaide.

Vrijdag 01.10 19:00 Le Doux|upper Cart

NL Deze voorstelling combineert twee voorbeelden van films met een neoklassieke esthetiek die ten tijde van hun release erg gewaardeerd werden en regelmatig op televisie werden uitgezonden, met inventieve dansfilms die klassiekers van de experimentele cinema werden. Daarnaast schildert Krzysztof Kieślowski in een niet vaak genoeg getoonde film het portret van zeven danseressen in verschillende stadia van hun leven.

image
Vrijdag 01.10 21:00 Le Doux|upper Cart

L'art difficile de filmer la danse

Dead Class / La Classe morte / Umarla klasa
  • Andrzej Wajda , Polen - Pologne , 1976
  • Tadeusz Kantor, Maria Kantor, Zofia Kalinska
  • kleur ⁄ 75' ⁄ OND: FR

NL Dead Class, dat wereldwijd meer dan 1500 keer werd opgevoerd, was heel belangrijk voor het postmoderne theater. Kantors vertelling over zijn kindertijd in Polen en de geschiedenis van de Joden bezorgt je kippenvel door middel van een zeer fysieke mise-en-scène en het gebruik van marionetten. Twee jaar na de première van het stuk verzorgde Andrzej Wajda een filmische adaptatie die ons de kans geeft een opvoering van dit sleutelwerk bij te wonen.