Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

Sinds 2003 bekleedt de Contour Biënnale voor Bewegend Beeld een bijzondere plaats in zowel het Belgische kunstenveld als ver buiten de landsgrenzen. De acht weken lange tentoonstelling in het centrum van Mechelen is gericht op schermwerken en wordt geproduceerd en gepresenteerd door kunstencentrum nona. De 10e feesteditie C0N10UR loopt van 09.09 tot 05.11 en wordt gecureerd door Auguste Orts.

Auguste Orts is een Brussels productie- en distributieplatform dat in 2006 werd opgericht en momenteel geleid wordt door kunstenaars Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer, Anouk De Clercq en Fairuz Ghammam. Sinds jaren tonen zij hun (audio)visuele werken in binnen- en buitenland. Vier van hen namen zelf deel aan de Contour Biennale (De Clercq en de Boer in 2005, Asselberghs in 2009 en Augustijnen in 2003 en 2013). In het voorbije decennium groeide het platform uit tot een sterke pleitbezorger van de kunstenaarsfilm (artists’ moving image of AMI), in het bijzonder via hun internationale samenwerkingsinitiatief On & For Production and Distribution (2014-2021) dat steun genoot van het Creative Europe programma van de Europese Unie.

In C0N10UR zullen de vijf Auguste Orts-leden geen eigen werk tonen. In plaats daarvan willen zij inpluggen op het rijke, bestaande Belgische ecosysteem van filmkunstenaarspraktijken. Met uitnodigingen voor nieuwe film- en videowerken die ook na de Biennnale-weken een verder leven kunnen leiden, willen zij het bestaande veld duurzaam ondersteunen en verrijken. Orts kiest kordaat voor lokale verankering: de kunstenaars van diverse origine die voor deze feestelijke C0N10UR-editie zijn uitgenodigd, verblijven in België. Verscheidenheid is een cruciaal onderdeel van dit tentoonstellingsproject: een gezelschap van kunstenaars en kunstwerken waarin verschillende generaties kunnen samenkomen en diverse vormen en formaten van het bewegend beeld deel kunnen uitmaken van het gesprek.

Op uitnodiging van CINEMATEK en als een soort prelude op C0N10UR presenteert Auguste Orts filmwerken van een aantal kunstenaars die deelnemen aan de biënnale na de zomer: elephy, Mieriën Coppens & Elie Maisin, Annik Leroy, Rosine Mbakam en Subversive Film. Deze filmmakers werden uitgenodigd om elk een deel van het programma samen te stellen en hun eigen werk te combineren met (beschikbare) titels uit het archief van CINEMATEK.

Elephy is een in Brussel gevestigd productie- en distributieplatform voor film- en mediakunst opgericht door Rebecca Jane Arthur, Chloë Delanghe, Eva Giolo en Christina Stuhlberger. Elephy ondersteunt haar producties door middel van een professioneel kader gerund door kunstenaars, wat ervoor zorgt dat ze met de grootst mogelijke artistieke vrijheid kunnen worden gemaakt. In 2019 begon elephy met het organiseren van MIA (Moving Image Atelier), een reeks workshops voor kunstenaars en filmmakers die alleen of met een kleine ploeg werken in het ongedefinieerde terrein tussen cinema en beeldende kunsten.

Mieriën Coppens en Elie Maisin maakten in minder dan 5 jaar tijd 7 films en op dit moment zijn er maar liefst 3 in de maak. De opvallende productiviteit van deze jonge Brusselse filmmakers valt niet enkel toe te schrijven aan gedrevenheid maar net zo goed aan visie en methode. Hun inbedding in het Brusselse militante collectief La Voix des Sans Papiers, dat met georganiseerde bezettingen van leegstaande panden mensen zonder papieren uit de schaduw en het isolement wil halen en hun eisen naar politieke niveau tillen, vormt de humus van hun filmpraktijk.

Oorlog is altijd aanwezig in het werk van de in Brussel gevestigde fotografe en filmmaakster Annik Leroy. De nauwelijks merkbare, sombere trillingen die continu onze dagelijkse levens en interpersoonlijke relaties binnendringen zijn voelbaar doorheen alle films, video’s en installaties die Leroy sinds 1980 heeft gemaakt, zoals de films In der Dämmerstunde – Berlin (1980) en Vers la mer (1999) en de installatie Cell 719 (2006). Ergens tussen speculatie en realiteit exploreren haar werken de donkere delen van de Europese geschiedenis.

De documentaires van Rosine Mbakam zijn oefeningen in het herconfigureren van machtsrelaties. Mbakam beoefent resoluut een soort documentair filmmaken dat ageert tegen zowel de racistische, koloniale wortels van de documentaire in de etnografie en het aanhoudende filantropische paternalisme van westerse weergaves van het Afrikaanse continent en zijn bevolkingen. Met een open perspectief vol genereuze nieuwsgierigheid gaat Mbakam doordacht en zorgvuldig te werk in haar aanval op de koloniale blik.

Subversive Film is een filmonderzoek- en productiecollectief dat een nieuw licht wil werpen op historische werken gerelateerd aan Palestina en de Palestijnse regio, ondersteuning voor filmconservatie wil aanmoedigen en archiefpraktijken wil onderzoeken. Hun lopende projecten en projecten op lange termijn exploreren dit cine-historische veld, dat het digitaal heruitbrengen van voorheen onderbelichte films, het cureren van screeningscycli van zeldzame films, het uitbrengen van publicaties en het uitwerken van andere vormen van interventies omvat. Subversive Film, opgericht in 2011, is gevestigd tussen Ramallah en Brussel.
In samenwerking met


Met de financiële bijdrage van

image
Maandag 17.04 19:00 ledoux|upper Cart

Puur sensoriële cinema (al bahr). Filmische, muzikale en sociale structuren weerspiegelen elkaar (Attica). Een film, een performance, een 21e-eeuws protestlied, een oproep tot actie, een engagement, een plechtige onderneming, een oproep tot bewustzijn (One). Kijken hoe een film woorden wordt (Watching Words Becoming a Film). Voorafgegaan door Women’s Camera, Brechtiaans leerstuk in hoe de Arri-filmcamera te hanteren, gemaakt in 1971 door de vrouwenfilmgroep van de Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin.

image
Maandag 17.04 21:00 ledoux|upper Cart

Een studie van omhelzingen (Untitled). Een korte tekst verwijzend naar een correspondentie tussen Delanghe en haar moeder zet beelden in beweging (Reasons to Be Cheerful). Chantal in Green maakt deel uit van een reeks portretten waarin de kunstenaar haar dierbaren filmt. De tieners van meisjesbasketbalclub Molenbeek Rebels verkennen het filmmaken (Rebels). Gevolgd door een portret van Sylvia Kristel, tevens een film over de onmogelijkheid van het geheugen in relatie tot biografie.

image
Dinsdag 18.04 19:00 ledoux|upper Cart

Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

Mes voisins + Et leurs lettres

Honderden dagvaardingen komen aan in het pand bezet door La Voix des Sans Papiers. Huisbewoners Doulo Kandé en Mamadou Taslim Diallo bezorgen de brieven aan hun medebewoners, die zich later zullen aanmelden bij de rechtbank. Hun dagvaardingen zullen niet onbeantwoord blijven (Et leurs lettres). Mes Voisins (gerestaureerde versie, DCP) van Med Hondo kijkt naar de raciale relaties in Frankrijk tijdens de jaren 1970. Arbeidsmigranten worden geïnterviewd over het alledaagse leven en racisme op de arbeids- en woningmarkt.

image
Dinsdag 18.04 21:00 ledoux|upper Cart

Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

Tremor – Es ist immer Krieg + Polustanok

Tremor wordt gedreven door de stemmen die erdoorheen klinken – van dichters en gekken, van een moeder of een kind. Het beeld wordt verstoord en poreus. Een sensoriële reis tussen geheugen en nachtmerrie. In Polustanok (Sergei Loznitsa) doorklieven treinen de stilte van een klein treinstation. Het fluiten van de locomotief en het gedonder van de wielen verdwijnen in de nacht en slagen er niet in de mensen in het station te doen ontwaken. Ze blijven gewoon slapen. Waarop wachten ze? Wat zal hen doen ontwaken?

image
Donderdag 20.04 19:00 ledoux|upper Cart

Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

Les Deux Visages d’une femme Bamiléké + Âmes au soleil

The Two Faces of a Bamiléké Woman, gefilmd in Yaoundé, Douala en Tonga, is opgebouwd rond een reeks intieme uitwisselingen tussen de filmmaakster en haar moeder. De film verweeft geschiedenis en herdenking op persoonlijk, familiaal en nationaal vlak. Âmes au soleil van de Senegalese Safi Faye, beschouwd als de eerste Afrikaanse filmmaakster, beoogt de ecologische, sociale en economische moeilijkheden te portretteren waarmee de massa’s in het Sub-Saharisch Afrika van de late 20e eeuw geconfronteerd worden.

image
Donderdag 20.04 21:15 ledoux|upper Cart

Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

La Mémoire fertile
Fertile Memory
Sadh-dhakira Al Khisba
  • Michel Khleifi, Belgium, West Germany, Netherlands 1980 ⁄ Farah Hatoum, Sahar Khalifeh ⁄ color ⁄ 103' ⁄ ST-OND: NL

Fertile Memory is een portret van twee Palestijnse vrouwen wier individuele worstelingen de politiek die hun thuis en hun leven heeft verscheurd zowel illustreren als overstijgen. Sinds deze film werd gemaakt is er veel veranderd in de dynamiek van de onteigeningen. Zouden de “utopische beelden” die Edward Said in dit werk onderscheidde nog steeds als prisma’s kunnen worden gebruikt om het onmogelijke te verbeelden in deze tijden, waarin alle mogelijkheden lijken te worden verstikt in een meedogenloos “realisme”?

image
Zaterdag 22.04 19:00 ledoux|upper Cart

Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

News from Home (V: FR)
  • Chantal Akerman, Belgium, France, West Germany 1976 ⁄ Chantal Akerman ⁄ color ⁄ 89'

Voor de curatoren van C0N10UR is News from Home niet enkel een voorbeeld van persoonlijk filmmaken. Zij weten ook dat zowel de film als zijn regisseuse vele andere, ook jongere filmmakers blijft beroeren. Akermans onthechte blik op het Manhattan van toen, gekoppeld aan haar voordracht van bezorgde brieven van haar moeder uit Brussel en ingebed in een sensorische klankband, getuigt van een vermogen om met weinig middelen veel te kunnen verwezenlijken.

image
Dinsdag 25.04 21:00 ledoux|upper Cart

Carte Blanche: Auguste Orts / C0N10UR

News from Home (V: ENG)
  • Chantal Akerman, Belgium, France, West Germany 1976 ⁄ Chantal Akerman ⁄ color ⁄ 89'

News from Home, een manier van kijken, een manier van luisteren, een manier van filmmaken. De open, kleinschalige werkwijze waarmee de film tot stand is gekomen; de zorg waarmee de filmmaakster haar onderwerp en materiaal benadert; de spannende relatie tussen beeld en klank; de gedurfde en fragiele inzet van hoogstpersoonlijke materie; de innige samenwerking tussen regisseuse, cameravrouw en monteuse, … blijven inspireren.