C.W. Winter & Anders Edström

Heb je ooit een film bewoond? Ooit het gevoel gehad dat cinema je, tenminste voor een dag, kon laten meedeinen op de natuurlijke en menselijke ritmes van een jou onbekende plaats, verdwalen in zijn landschappen en klankvelden, inleven in zijn gebruiken en tradities? Als één recente film die verdienste waardig mag genoemd worden, dan is het ongetwijfeld The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin) (2020), de tweede langspeelfilm van C.W. Winter en Anders Edström, gedraaid in een ruraal dorpje met zevenenveertig inwoners in het gebergte van de prefectuur Kyoto in Japan. Gedurende acht uur, opgedeeld in vijf hoofdstukken, volgt de film het reilen en zeilen van de oudste familie in het dorp, de Shiojiri-Shikatas, en hun kennissenkring, wiens leden sinds elf generaties het land bewerken in een constante dialoog met hun natuurlijke omgeving. De protagonist is Tayoko, grootmoeder van de familie, die zich met toewijding kwijt van haar alledaagse taken en zich doorheen de verschuivende seizoenen geconfronteerd ziet met verandering en verlies. Anders Edström, een vermaarde Zweedse fotograaf die sinds twee decennia nauwe banden onderhoudt met de familie, en C.W. Winter, een uit Californië afkomstige CalArts alumnus verbonden aan de universiteit van Oxford, puurden uit deze bijzondere plaats en de prozaïsche levens van zijn inwoners een onvergetelijk epos dat, tegen alle mogelijke schijn in, tot stand kwam op basis van een weloverwogen opbouw en doorgedreven enscenering. De filmmakers pasten een soortgelijke benadering, die ze zelf hebben omschreven als een ‘topologische herwerking van het reële tot het fictieve’, eerder toe bij het maken van The Anchorage (2009), een portret van Ulla Edström, Anders’ moeder. De film is een reconstructie van drie dagen uit haar leven op een Zweedse archipel rond Stockholm, tijdens dewelke de isolatie, sereniteit en routine worden verbroken door de verschijning van een mysterieuze jager. Ook hier is plot ondergeschikt aan de uitgekiende aandacht die wordt besteed aan de alledaagse uitwisselingen tussen het menselijke en het natuurlijke, het geleefde en het geconstrueerde. Maar terwijl The Anchorage eerder een vormelijke homogeniteit nastreeft, put The Works and Days uit een veelheid van vormelijke en zintuiglijke registers, waarbij vooral de toewijding aan klankkleur en compositie opvalt.
image
Vrijdag 04.02 19:00 Le Doux|upper Cart

C.W. Winter & Anders Edström

The Anchorage
  • C.W. Winter, Anders Edström , USA / Zweden - Suède , 2009
  • Zweden - Suède 2009, kleur ⁄ 87' ⁄ OND: EN

NL De eerste film van C.W. Winter & Anders Edström, gedraaid op de Zweedse archipel rond Stockholm, beschrijft het leven van een vrouw, Ulla Edström, gedurende drie fictieve dagen. Op het eerste gezicht is dit een film over het landschap dat zij bewoont, hoe zij haar tijd doorbrengt op dit ruwe, beboste eiland en het verschijnen van een onbekende jager die haar stille hoekje op de wereld verstoort.

In aanwezigheid van C.W. Winter & Anders Edström

image
Zaterdag 05.02 14:00 Le Doux|upper Cart

C.W. Winter & Anders Edström

Les Travaux et les Jours / The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)
  • C.W. Winter, Anders Edström , Japan - Japon / Zweden - Suède / USA , 2020
  • kleur ⁄ 480' ⁄ OND: EN

NL The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin), is een acht uur durende fictie die werd gedraaid in zevenentwintig weken over een periode van veertien maanden in een dorpje met zevenenveertig inwoners in de bergen van de prefectuur Kyoto in Japan. De film biedt een geografische blik op het werk en het niet-werk van een landbouwer. Een beschrijving, over vijf seizoenen heen, van een familie, een terrein, een klankruimte en de vervliegende tijd.

In aanwezigheid van C.W. Winter & Anders Edström.