Saute ma ville (Akerman) + Tystnaden (Bergman)

Tystnaden / Het zwijgen / Le silence

black and white ⁄ 94' ⁄ ST-OND: FR-NL

Ingmar Bergman, Sweden 1963, Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom, Birger Malmsten

Saute ma ville

black and white ⁄ ST-OND: —

Chantal Akerman, Belgium 1968, Chantal Akerman

TYSTNADEN 41 Bergman TYSTNADEN 42 Bergman TYSTNADEN 29 Bergman TYSTNADEN 34 Bergman TYSTNADEN 35 Bergman TYSTNADEN 36 Bergman TYSTNADEN 27 Bergman TYSTNADEN 39 Bergman Saute ma ville 1 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 2 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 3 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 4 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 5 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 6 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 7 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 8 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 9 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 10 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 11 restoration screenshot Akerman Saute ma ville 12 restoration screenshot Akerman