Restored

De niet verzonden brief
La Lettre inachevée
Neotpravlennoe pismo

ZW - NB ⁄ 96' (24 fps) ⁄ ST - OND: NL

Mikhail Kalatozov, USSR - URSS 1960, Innokentiy Smoktunovskiy, Tatyana Samoylova

La lettre inachevee mikhail kalatozov 1960 neotpravlennoe pismo mosfilm 18 saveur Brief die nooit verzonden werd de La lettre inachevee mikhail kalatozov 1960 neotpravlennoe pismo mosfilm 17 saveur Neotpravlennoe1