An Hour with Chekhov
Les Grades et les Hommes
Chiny i lyudi

ZW - NB ⁄ 89' ⁄ TIT: RU ⁄ ST - OND: FR - NL ⁄ PIANO

Yakov Protazanov, USSR - URSS 1929, Mikhail Tarkhanov, Mariya Strelkova, Andrey Petrovsky

Chiny i lyudi 3 Chiny i lyudi Chiny i lyudi 2 jpg