Sans anesthésie
Without Anesthesia
Bez Znieczulenia

kleur - couleur ⁄ 113' ⁄ ST - OND: FR - NL

Andrzej Wajda, Polen - Pologne 1978, Zbigniew Zapasiewicz, Ewa Dalkowska, Andrzej Seweryn

Sans anesthesie 1978 affiche Bez znieczulenia 4 Wajda Bez znieczulenia 1 Wajda Bez znieczulenia 2 Wajda Bez znieczulenia 3 Wajda Bez znieczulenia 5 Wajda