facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

CINEMATEK?

VACATURES & STAGES


Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een Stichting van openbaar nut waarvan de diverse opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve doeleinden: permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, schoolactiviteiten, cursussen en seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, uitgebreid documentatiecentrum.

 

CINEMATEK (Het Koninklijk Belgisch Filmarchief) zoekt een:

Operationeel directeur (m/v/x)

 

De operationeel directeur ressorteert rechtstreeks onder de Algemene directie die bestaat uit de Directeur-conservator en de Adjunct-directeur.

De operationeel directeur schept voorwaarden voor het optimaal realiseren van de artistieke en strategische plannen van de Algemene directie en de Raad van bestuur.

Hij/zij maakt deel uit van het managementteam van de organisatie.

Hij/zij zet samen met de Algemene directie de beleidslijnen op vlak van algemene bedrijfsvoering uit en vertaalt deze naar een krachtig zakelijk beleid van waaruit de organisatie verder kan groeien. Hij/zij operationaliseert dit beleid op korte, middellange en lange termijn en schept zo de best mogelijke voorwaarden voor de realisatie van de artistiek-inhoudelijke en strategische plannen.


Zijn/haar verantwoordelijkheid situeert zich hierbij grotendeels op drie vlakken:

 

 1. het algemeen zakelijk beleid (administratie, financiën, contractbeheer, subsidiebeheer, aanbestedingen, inkomsten- en fondsenwerving, ...)
 2. het personeelsbeleid
 3. het beleid en beheer op vlak van logistiek, IT en gebouwen (beheer bestaande gebouwen en immobiliënprojecten)

   

   

  Taken:

  Algemeen zakelijk beleid:

  • Verdelen van middelen volgens beleidsplan en in nauw overleg met de Algemene directie.

  • Begeleiden van de financiële processen (begroting, balans en resultaatrekening), de boekhouding, en de budgetbewaking.

  • Duurzame contacten onderhouden met diverse subsidiërende overheden en andere instanties waarmee een zakelijke band bestaat, of mogelijk is.

  • Op peil houden en verhogen van eigen inkomsten uit culturele activiteiten gelinkt aan de collectiewerking, sponsoring & mecenaat, Europese projecten, evenementen en andere inkomsten-genererende activiteiten.

  • Opstellen en opvolgen subsidie- en sponsordossiers.

  • Vastleggen en stroomlijnen van zakelijke en administratieve procedures.

   

  Personeelsbeleid

  • Instaan voor de organisatie van het personeelsbeleid (met inbegrip van aanname en evaluatie, arbeidsvoorwaarden, deskundigheidsbevordering, sociaal overleg, communicatie, loopbaanontwikkeling,....).

  • Creëren van voorwaarden die leiden tot een positief en professioneel werkklimaat.

  • Het beleid t.a.v. stagiairs en vrijwilligers verder versterken en opvolgen.

  • Leiding geven aan de medewerkers die instaan voor administratie, financiën, facility management, IT en het algemeen secretariaat.

   

  Beleid en beheer op vlak van IT, logistiek en gebouwen

  • Beleid uitstippelen en opvolgen op vlak van facility management (meerdere gebouwen).

  • Coördinatie van projecten m.b.t tot de herbestemming van gebouwen, aan- en verkoop of andere verwerving van nieuwe gebouwen.

  • Coördineren algemene IT.

   

  We zoeken een inspirerend operationeel Directeur die

  • minimum vijf jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie

  • de nodige juridische kennis heeft of verwerft inzake auteursrechten, wetgeving stichting van openbaar nut/vzw, verzekeringen, contracten met leveranciers, overheidsopdrachten, aanbestedingen in het algemeen, fiscale en begrotingswetgeving en arbeidswetgeving.

  • beschikt over een groot inlevingsvermogen, een teamspeler is

  • communicatievaardig is, zin voor initiatief heeft evenals een grote overtuigingskracht en een grote besluitvaardigheid

  • flexibel en nauwkeurig is en over een sterk organisatievermogen beschikt

  • perfect tweetalig is (Frans, Nederlands) en ook de Engelse taal zeer goed beheerst

  • een visie heeft op en kennis heeft van het culturele en museale landschap in België en affiniteit heeft met het werk van CINEMATEK.

   

   

  Aanbod:
  • Contract van onbepaalde duur (minimum 80%).

  • Het Koninklijk Belgisch Filmarchiefbiedt u een unieke kans te werken in een uitstekende omgeving binnen een team van gedreven mensen. Naast de wedde geniet u van extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdcheques.

   

  Interesse:

  Voor verdere informatie kan u contact opnemen met de Conservator, de heer Nicola Mazzanti, via 02 551 19 00 of secretariaat@cinematek.be.

  Stuur uw cv en motivatiebrief, bij voorkeur in eenzelfde file, vóór 30/11/2018 naar job@cinematek.be.

   

  Modern Times (Charlie Chaplin 1936)
  Playtime (Jacques Tati 1967)