facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!


DIGITALISERING,
RESTAURATIE
EN ONTSLUITING
VAN ALLE FILMS UIT DE COLLECTIE M.B.T. WO I

EFG1914 is een buitengewoon Europees project, uitgevoerd met de steun van de Europese Commissie, dat in 2012 aanvatte en in februari 2014 afgesloten wordt.

26 partners, waaronder de belangrijkste Europese filmarchieven en andere instellingen betrokken bij de bewaring van filmerfgoed, hebben er aan deelgenomen. Elke partner, waaronder het Koninklijk Filmarchief, digitaliseerde en ontsloot het deel van zijn collectie dat betrekking heeft tot de Eerste Wereldoorlog.

We vinden er dan ook beelden en films afkomstig uit àlle landen (los van het feit of die landen tijdens het conflict tot de geallieerden of tot de vijand behoorden).

De website EUROPEAN FILM GATEWAY is het resultaat: 2.700 gedigitaliseerde titels (600 uur) werden er integraal en vrij beschikbaar gemaakt voor alle geïnteresseerden. Men beoogde hiermee o.m. een vlotte en efficiënte verspreiding van het beeldmateriaal voor de herdenkingen in de loop van 2014.

 

 

CINEMATEK engageerde zich om tenminste  176 titels te digitaliseren en te ontsluiten


De bijdragen van CINEMATEK hebben o.m. betrekking op de representatie van België ('Poor Little Belgium') als slachtoffer van de 'Groote Oorlog'. Het lot en lijden van vrouwen tijdens de oorlog is ook een belangrijk aandachtspunt. Een derde thema in onze filmcollectie over de Eerste Wereldoorlog is de Vlaamse ontvoogding en hoe de films van vooral Clemens De Landtsheer bijgedragen hebben tot de mythevorming van de Vlaamse soldaat aan de IJzer.

Voor meer info over het project: http://projectefg1914.eu.