facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

COLLECTIES

NON-FILM


Tijdschriften

De collectie bevat meer dan 5.950 titels, waarvan er momenteel nog bijna 300 verschijnen. Het betreft gespecialiseerde filmtijdschriften in alle talen. Eveneens opgenomen zijn periodiek verschijnende programmabladen. Hors-série uitgaven zijn gecatalogeerd in de boekeninventaris.

Festivalpublicaties

De collectie betreft momenteel ongeveer 1.300 verschillende filmfestivals waarvan publicaties zijn verzameld. Naast hoofdzakelijk officiële festivalcatalogi (6200) zijn er bijvoorbeeld ook de festival dailies en de palmaressen.
Thematische of monografische publicaties uitgegeven in het kader van een festival worden geïnventariseerd in de sectie boeken.

Jaarboeken

De collectie jaarboeken bevat 800 verschillende titels, waarvan 56 nog lopend. Zoals de naam doet vermoeden betreft het werken die één maal per jaar verschijnen. Jaarboeken bieden informatie aan over het voorbije filmjaar in een bepaald land, alsook (eventueel) professionele gegevens (adressen, statistieken …).